Instytut Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich – od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!

Darmowy Program PIT 2023/2024

Instytut Spraw Obywatelskich przygotował dla podatników bezpłatny program do rozliczeń PIT. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1,5% Instytutowi, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

e-Pity to całkowicie darmowy program, który w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pozwala sporządzić zeznanie podatkowe za 2023 rok.

 • Prosty w obsłudze – kreator poprowadzi Cię „krok po kroku”
 • Szybki – deklarację wypełnisz w 5 minut
 • Bezpieczny i wiarygodny – posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Wstępnie wypełnione zeznanie PFR

Jesteś emerytem i też chcesz przekazać 1,5% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

20 mln rozliczonych Polaków

30 mln
rozliczonych podatników

Certyfikat Najlepszy w Polsce

Certyfikat
„Najlepszy w Polsce”

Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Aktualne druki zgodne z Ministerstwem Finansów

Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością, bronimy gotówki przed likwidacją.

Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

Przekaż swój 1,5% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Jesteś emerytem/rencistą i też chcesz przekazać 1,5% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

Dziękujemy!

Więcej o Instytucie: www.instytutsprawobywatelskich.pl

Program

Prosto. Szybko. Za darmo.

Program z KRS Instytutu Spraw Obywatelskich do rozliczeń podatku w 2024 roku za rok 2023.

Program e-pity najlepszy w Polsce

Program e-pity został uhonorowany certyfikatem „Najlepsze w Polsce”. Potwierdzeniem przyznanej nagrody są tysiące pozytywnych opinii, a przede wszystkim ponad 30 mln zadowolonych klientów. Program e-pity jest najbardziej zaawansowaną technologicznie aplikacją do rozliczeń PIT – obsługuje 5 systemów operacyjnych i rozlicza największą liczbę deklaracji.

Program e-pity 2023/2024 pozwala na wygodne rozliczenie Twojego pita online przez Internet oraz jako e-deklaracje 2024 PIT (od 15.02.2024). Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez Nowy Polski Ład.

Program e-PITY 2024 intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków polskiego prawa podatkowego. Dzięki niemu oswoisz urzędowe procedury, a swojego PITa rozliczysz szybko i bezpiecznie. Aplikacja na każdym kroku oferuje kontekstową pomoc merytoryczną.

Link do rozliczeń online *

* Formularze PIT wypełnione w systemie ePity.pl online są od razu przesyłane do Ministerstwa Finansów – podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru.

Do kiedy rozliczyć PIT za 2023 w 2024 roku?

Terminowe wykonywanie czynności, jakie nakłada na podatnika prawo podatkowe pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej i odsetek za zwłokę. Warto znać wszystkie terminy ostateczne, w których dokonanie czynności nie powoduje negatywnych konsekwencji i jest zrobione na czas.

Ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30.04.2024 r.

PIT 2023 – jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Rozliczenie PIT 2024 będzie obarczone jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że PIT-28 2024 (za 2023 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.). Ze wskazanego terminu skorzystają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2024 czy Twój e-pit 2024).

Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od pracodawcy?

Rozróżnić należy dwie sytuacje:

 • pracodawca dostarcza PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku,
 • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego – musi to zrobić drogą elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Najważniejsze zmiany w rozliczaniu PIT 2024 za 2023 rok

Bieżące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzielą się na dwie stawki. Pierwsza z nich obowiązuje podatników których dochody nie przekraczają 120 000 zł i wynosi 12%. Drugi próg podatkowy obejmuje nadwyżkę, stawka podatkowa wynosi wówczas 32%. W rozliczeniu rocznym będzie można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, ulgi na dzieci czy ulgi termomodernizacyjne (wydatki poniesione na materiały budowlane).

Wśród najważniejszych zmian w PIT za 2023 r. znajduje się między innymi brak obowiązku składania PIT/WZ. Rozszerzono zakres ulgi rehabilitacyjnej. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby ich utrzymujące będą mogły odliczyć wydatki związane bezpośrednio z poprawieniem jakości życia. Modyfikacji ulegną zasady rozliczeń małoletnich. Nie każda kwota z przychodu dziecka zwiększy dochody rodziców składających PIT.

Nowa formuła PIT-2 (9) w 2024 roku

Wraz z rozpoczęciem się roku 2023 w życie wszedł PIT-2 w wersji (9). Jest to oświadczenie, które podatnik składa pracodawcy. Zawiera podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warto pomyśleć o złożeniu wniosku PIT-2 w 2024 roku, ponieważ może znacząco wpłynąć na wysokość wypłaty. Niniejszy podatek wynosi 300 zł.

W ramach formularzu PIT-2 możemy złożyć między innymi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy czy oświadczenie o podleganie jednej z ulg Polskiego Ładu (ulga dla rodzin wielodzietnych, ulga na powrót, ulga dla aktywnych zawodowo seniorów itd.).

Deklaracja PIT 37 – praca

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%).

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania. Wyjątkiem są tzw. ulgi naliczane od przychodu do 85.528,00 zł rocznie – mimo, że przychód ten jest zwolniony z podatku, należy go każdorazowo wykazać w deklaracji PIT-37 (służą do tego ściśle określone pozycje tego formularza). Chodzi wyłącznie o: ulgę dla młodych (do 26 r.ż.), ulgę dla rodzin 4+, ulgę dla pracujących seniorów niepobierających świadczenia emerytalnego oraz ulgę dla osób powracających do Polski i zmieniających rezydencję podatkową (ulgę na powrót).

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, to w stosunku do tych przychodów nie wybierzesz tej deklaracji.

Jeśli uzyskujesz przychody zwolnione z podatku PIT w związku ze stosowaniem przez Ciebie ulgi dla młodych (do 26 r. ż.), ulgi 4+ (wychowywania czwórki lub więcej dzieci), dla pracujących seniorów nie pobierających świadczenia emerytalnego lub ze względu na zmianę rezydencji podatkowej na polską, w takim przypadku złóż PIT 37 i wykaż te kwoty bez podatku (zwolnione z PIT). Możesz tego dokonać automatycznie również poprzez program e-PITy, korzystając z danych z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów.

Jeżeli uzyskujesz poza przychodami opodatkowanymi według skali również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu) – PIT 37 oraz właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Podatnicy – składają PIT 37 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).

Doliczenie dochodów małoletnich w PIT 37

Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Doliczać nie należy jednak dochodów małoletnich z pracy (w tym z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, zlecenia, umowy o dzieło), rent, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, którą podpisać powinien jego rodzic lub opiekun.

Rozliczenie PIT 37 wspólnie z małżonkiem

Deklaracja dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT 37.

Jeżeli Twój mąż/żona prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się łącznie z nim na PIT 37 z tytułu Twojego stosunku pracy. Wspólne rozliczenie w PIT 37 będzie wtedy błędem. Powinniście rozliczyć się wspólnie na PIT 36.

Istnieje również możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków już w tym samym roku, w którym zawarte zostało małżeństwo.

Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Nie rozliczysz się wspólnie, jeżeli którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, poprzez ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem jest najem prywatny czy dzierżawa rozliczane ryczałtem; tu nadal można rozliczać się łącznie) lub podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie możesz złożyć również, gdy Twój mąż/żona ma miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Wspólne zeznanie z małżonkiem wybrać możesz również w przypadku, gdy po 30 kwietnia (tj. po terminie ustawowo przyjętym jako ostatni dzień rozliczenia rocznego) składasz korektę wcześniej przygotowanej deklaracji podatkowej.

Osoby samotnie wychowujące dziecko a PIT 37

Deklarację PIT 37 złoży również osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – i w danym roku samotnie wychowywałeś dziecko - to możesz złożyć PIT 37.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

 • małoletnie;
 • bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów:
  • podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali) lub art. 30b (kapitały pieniężne - giełda) - z wyjątkiem renty socjalnej;
  • przychody, z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób zmieniających rezydencję podatkową na polską) o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152
  • w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2023 r. limit dochodu dziecka wynosi 19 061,28 zł.

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT za 2023?

Pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego, czyli oblicza i odprowadza na konto właściwego organu podatkowego należny od wynagrodzenia podatnika (pracownika) podatek. Z tego obowiązku płynie inny – pracodawca musi przekazać pracownikowi PIT-11. Jest to deklaracja, w której znajduje się informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanych do urzędu skarbowego. Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od pracodawcy? Rozróżnić należy dwie sytuacje:

 • pracodawca dostarcza PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku,
 • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego – musi to zrobić drogą elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Ulgi podatkowe 2023/2024

W deklaracji PIT za 2023 r. (składanej w 2024 r.) obowiązują różne ulgi podatkowe oraz odliczenia. Podatnicy będą mogli nadal skorzystać z dostępnych dotychczas preferencji, jak ulga na dziecko czy Internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać? Poniżej prezentujemy ulgi i preferencje dostępne w PIT za 2023 r.

Preferencyjne reguły opodatkowania w PIT za 2023 r.

W PIT za 2023 r. pojawią się takie preferencje takie jak ulga na powrót, ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci, czy ulga dla pracujących seniorów.

Rodzaj ulgi

Limit ulgi

Warunki skorzystania z preferencji

Warunki dodatkowe

Druki

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem

niższa stawka podatku
[podwójna kwota zmniejszająca]

potwierdzenie statusu dziecka

zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł

PIT‑36, PIT‑37

Ulga dla rodziców 4+

85.528 zł

potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Ulga na powrót

85.528 zł

zmiana rezydencji podatkowej

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37

Ulga dla młodych

85.528 zł

wiek do 26 r. ż.

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑3

Ulga dla pracujących seniorów

85.528 zł

rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑3

Wspólnie z małżonkiem

Podwójna kwota zmniejszająca podatek

ulga dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

PIT‑36, PIT‑37

Ulgi i odliczenia w PIT za 2023 składanym 2024 roku

Ulgi i odliczenia od podatku można policzyć na ulgi odliczane od dochodu oraz podatku.

Odliczenia od dochodu 2023/2024

Nazwa ulgi

Co można odliczyć od dochodu?

Dokumenty niezbędne do odliczenia

Czas stosowania ulgi

Formularze

ulga na robotyzację

Podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych

PIT-36,
PIT-36L,
[PIT/O]

ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus

50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L

ulga na marketing produktu

max. 1 mln zł

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

PIT-36L,
PIT-36

ulga na stworzenie nowego produktu

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O]

ulga sponsoringowa na sport/ kulturę/ szkolnictwo wyższe

50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności

PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O]

na inwestycję w spółkę alternatywną

250.000 zł

PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,
[PIT/O]

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata

faktury potwierdzające koszt

limit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej)

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O]

ulga na związki zawodowe

daje możliwość odliczenia 500 zł składek rocznie

dokument potwierdzający zapłatę składek

PIT‑28, PIT‑36,
PIT‑37, [PIT/O]

ulga na termomodernizację

53.000 zł

faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

ulga na IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.)

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, [PIT/O]

ulga na badanie i rozwój (B+R)

100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/BR]

składki ZUS

w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[Tylko na deklaracji PIT]

zwrot nienależnych świadczeń

kwota zwrotu łącznie z podatkiem

dowód zwrotu świadczeń

nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

ulga na leki

koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek - max. 2.280 z

dowód poniesienia wydatku

zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

ulga na sprzęt rehabilitacyjny

w wysokości poniesionych wydatków

dowód poniesienia wydatku

orzeczenie o niepełnosprawności

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O]

wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną

2.280,00 zł

akt własności / współwłasności

orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

darowizny na cele kultu religijnego

6% dochodu podatnika

dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny

darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny

darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

ulga dla krwiodawców

6% dochodu podatnika

potwierdzenie stacji krwiodawstwa

darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

ulga dla oddających osocze

350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł

zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza

brak

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny

darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, [PIT/O]

darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, [PIT/O]

darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, [PIT/O]

ulga na Internet

760,00 zł

dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na Internet

nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, [PIT/O]

odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie

strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata

straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O]

ulga na złe długi

podatnik może odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

dokument potwierdzający termin zapłaty

odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O]

Nowe zwolnienia w PIT za 2023 r.

Poza zmianami podatkowym PIT 2024 zwiększającymi nasze obciążenia finansowe, pojawił się również szereg zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich należy wyróżnić:

 • Ulga na terminal płatniczy,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. „tarczy antyinflacyjnej”,
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
 • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
 • Ulga na zabytki.

Kwota wolna od podatku 2023

Kwota wolna od podatku – co to znaczy

Kwota wolna od podatku jest limitem odnoszącym się do dochodu w podatku PIT. Przekroczenie tego limitu oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od kwoty powyżej limitu.

Kwota wolna od podatku 2023/2024

Wynagrodzenia za 2023 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmienionej w stosunku do roku poprzedniego – wysokości kwoty wolnej od podatku. Skutki tej zmiany zauważysz w deklaracjach PIT składanych do końca kwietnia 2024 roku! Podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł.

Kwota wolna od podatku 2022/2023 (po zmianach wynikających z Polskiego Ładu)

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek liniowy (PIT-36L), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatek od kapitałów pieniężnych (PIT-38), podatek od przychodów ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Twój e-PIT 2023/2024

Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 roku

Zanim przystąpimy do rozliczenia PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT warto pamiętać, że od 2021 roku usługi tej należy szukać w innym miejscu niżeli w latach ubiegłych. Od 1 lutego 2021 roku usługa Twój e-PIT została bowiem przeniesiona do nowego, rządowego serwisu e-Urząd Skarbowy.

Rozlicz swój PIT w systemie Twój e-PIT

Wypełniając PIT w usłudze Twój e-PIT, użytkownicy mogą skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-28. Deklaracja udostępniana jest przez serwis e-Urząd Skarbowy i wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników – w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Co ważne: zeznanie PIT-36 nie będzie udostępnione w systemie, jeżeli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą skorzystać np. z programu przygotowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich lub systemu e-Deklaracje.

W przygotowanej wstępnie przez Ministerstwo Finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1,5% podatku, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. W przygotowanej wstępnie deklaracji wystąpią również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika (o ile taka zapłata zaliczek faktycznie miała miejsce). Deklaracje e-pit udostępnione będą podatnikowi w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (usługa Twój e-PIT) poprzez portal e-Urząd Skarbowy.

Jak wygląda rozliczenie deklaracji podatkowej?

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jedną z form składania deklaracji będzie wysyłka deklaracji poprzez portal podatkowy. Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy, począwszy od 15 lutego. Po zalogowaniu się na podstawie danych autoryzujących lub e-podpisu do usługi twój e-pit na podatki gov.pl, podatnik będzie miał możliwość:

 • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
 • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Podatnik posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu.

Roczne zeznanie PIT 2023/2024 z Twój e-PIT: logowanie

Podatnicy rozliczający swoje roczne deklaracje PIT za 2023 rok nadal mogą korzystać z rządowej usługi Twój e-PIT. Twój e-PIT będący częścią serwisu e-Urząd Skarbowy będzie w 2024 roku jedną z możliwości rozliczenia deklaracji PIT-37, PIT-38, PIT-28. Zgodnie z zapowiedziami rządu w 2024 roku po raz pierwszy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe udostępnione zostanie również przedsiębiorcom rozliczającym się na PIT-36. W ich jednak przypadku rozliczenie będzie wymagało uzupełnienia niektórych danych podatkowych.

Aby zalogować się do serwisu i zobaczyć swój PIT-28, PIT-37 i PIT-38, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać metodę autoryzacji.

Pierwsza metoda logowania do Twój e-PIT opiera się na podaniu danych podatnika:

 1. numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia,
 2. kwoty przychodu z rozliczenia za 2022 r.,
 3. kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy).

Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Druga metoda logowania do Twój e-PIT wykorzystuje profil zaufany. Aby dokonać rozliczenia podatku PIT, wystarczy wybrać tę opcję i przejść do serwisu, korzystając np. z serwisu bankowości internetowej.

Trzecia metoda logowania do Twój e-PIT polega na logowaniu się za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Aplikacja możliwa do zainstalowania na telefonie komórkowym, to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Umożliwia również logowanie do serwisów administracji publicznej.

Można nadal samodzielnie rozliczać PIT

Można również nie korzystać z usługi, nie logować się do niej i rozliczyć się samodzielnie. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany e-PIT nie wywrze skutku, a rozliczeniem podatkowym będzie PIT przesłany (przekazany) samodzielnie przez podatnika.

Podatnik składa zeznanie na zasadach standardowych, jeżeli:

 • nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
 • odrzuci je do 30 kwietnia 2024 r.

Nie da się już korzystać z usług, które zostały zastąpione przez Twój e-PIT, tj.: PIT-PFR i PIT-WZ.

Automatyczna akceptacja i niezłożenie deklaracji PIT za 2023 r.

Podatnik, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach od płatników nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). W efekcie nie wystąpi sytuacja, w której taki podatnik musiałby płacić karę skarbową za nieterminowe rozliczenie podatkowe lub składać deklarację po terminie posiłkując się pismem z czynnym żalem w celu niepodlegania odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT. Zwrot lub niedopłata podatku

Terminem rozliczenia jest:

 • data akceptacji deklaracji,
 • data automatycznej akceptacji (30 kwietnia 2024),
 • data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

W przypadku nadpłaty podatku podatnik otrzyma zwrot podatku z rozliczenia podatkowego na podstawie usługi Twój e-PIT w terminie 45 dni. Pozna również kwotę nadpłaty, a nawet będzie mógł skontrolować etap jej rozliczania. Należy jednak pamiętać, że niedopłata wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania w terminie na mikrorachunek podatkowy. W przeciwnym razie, o ile podatnik sam nie rozliczy się z podatku lub nie wpłaci należności, automatyczna akceptacja z dniem 30 kwietnia 2024 roku spowoduje, że podatnik posiadać będzie zaległość podatkową. W związku z tym warto zweryfikować dane widniejące w systemie, poznać wysokość podatku do zapłaty i w przypadku wystąpienia niedopłaty uregulować ją w prosty sposób.

W 2024 roku Twój e-PIT rozliczy przedsiębiorców

Od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT w ramach rozliczeń za 2023 rok będą udostępnione wstępnie przygotowane rozliczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Będą one wymagały uzupełnienia w części dotyczącej danych, które nie są dostępne w systemach KAS.

Do kiedy Twój e-PIT?

Każdy podatnik musi rozliczyć swój PIT do 3o kwietnia 2024 roku. Automatyczne akceptacje deklaracji PIT-37 i PIT-38 będą miały miejsce 30 kwietnia. Jeśli podatnik wybierze inną formę rozliczania również musi dopilnować tego terminu.

Podsumowując, terminem rozliczenia jest:

 1. data samodzielnej akceptacji deklaracji (data zalogowania się i wybrania przycisku akceptuj - od 15 lutego do 30 kwietnia),
 2. data automatycznej akceptacji PIT przez US (30 kwietnia 2024 r.),
 3. data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1% podatku (1,5% PIT w 2024 roku za sprawą Polskiego Ładu) na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT.

1,5% dla OPP

Dlaczego 1,5% podatku, a nie jak dotychczas 1% podatku?

1 stycznia 2022 r. wszedł w życie Polski Ład, który znacząco podwyższył kwotę wolną od podatku. 1 lipca wszedł w życie Polski Ład 2.0, który obniżył stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. Te zmiany, chociaż korzystne dla podatników, niepokoiły organizacje pożytku publicznego (OPP) uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku. Część osób o niższych dochodach podatku nie zapłaci w ogóle, nie będzie więc miało sposobności obdarować 1 proc. żadnej instytucji. Inni – przy założeniu, że osiągną takie same dochody jak dotychczas – zapłacą niższy podatek, tak więc również 1 proc. tego podatku będzie stanowił niższą kwotę.

Ostatecznie Sejm zgodził się, by od przyszłego roku podatnicy mogli przekazać na rzecz wybranej OPP już 1,5 proc, a nie 1 proc. podatku.

Zwiększenie stawki na rzecz OPP – 1,5% PIT

Do końca roku podatkowego 2021 podatnicy mogli obdarować wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego jednym procentem swojego podatku PIT. 2024 będzie drugim rokiem, w którym przekażemy aż 1,5% naszej daniny na rzecz wybranej przez siebie instytucji.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38),
 • emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS).

1,5% podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

W 2022 r. wzrosła kwota wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza to, iż podatnicy, którzy miesięcznie zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź mniej (jeśli np. zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy, bądź przepracują krócej niż 12 miesięcy w ciągu roku), nie będą w stanie podzielić się 1,5% swojego podatku. Natomiast reszta podatników będzie mogła przekazać 1,5% podatku do OPP.

Jak przekazać 1,5% podatku dla Instytutu?

Przekazanie 1,5% podatku jest łatwe i zajmuje dosłownie chwilę. Aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę (musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli wynosi 21,23 zł i 21,29 zł będzie wynosiła dokładnie 21,20 zł) podatku oraz wpisać numer KRS Instytutu – 0000191928. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy. Dodatkowo można wyrazić zgodę na przekazanie danych do Fundacji.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000191928.

Fragment formularza PIT z wypełnionym polem Numer KRS

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023. Aktualny wykaz uprawnionych OPP znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Rozliczenie za 2023

14.06.2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wprowadza przepisy odnośnie zwiększenia podatku z 1% do 1,5% podatku, jaki można przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Nową wyższą kwotę będzie można przekazać w deklaracji PIT za 2023 r. (w okresie rozliczeniowym w 2024 r.).

Rozlicz swój podatek z Instytutem

Jeśli chcesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz Instytutu korzystając z usługi Twój e-PIT, prosimy o wskazanie w formularzu PIT nasz KRS:

0000191928

Uwaga! W formularzu na stronie podatki.gov.pl w polu wybrana organizacja - nie wpisuj słowa KRS.

Loteria podatkowa

W 2024 roku w 12 miastach w Polsce organizowana jest Loteria Podatkowa. Aby wziąć w niej udział, wystarczy rozliczyć swój podatek za 2023 rok w terminie do 30 kwietnia 2024 roku w urzędzie skarbowym miejscowości, która organizuje Loterię, a następnie przesłać swoje zgłoszenie do organizatorów, aby wziąć udział w losowaniu nagród. Dzięki temu, że program e-pity 2023 pozwala w szybki sposób rozliczyć się z fiskusem, do loterii można zgłosić się jeszcze tego samego dnia, w którym wypełniło się deklarację podatkową.

Rozliczenie w terminie może przynieść zatem dodatkową korzyść – udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.

Zapoznaj się ze szczegółami loterii w poszczególnych miejscowościach.

W 2024 roku loteria pit organizowana jest przez następujące miasta:

Kompatybilność

Program e-Pity działa zarówno na komputerach z zainstalowanym systemem Windows (wersja 10 i 11), jak i macOS (w wersji Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey i Ventura) oraz Linux (dystrybucja Ubuntu).