Instytut Spraw Obywatelskich
– od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!
Instytut Spraw Obywatelskich

Darmowy Program PIT 2019/2020

Instytut Spraw Obywatelskich przygotował dla podatników bezpłatny program do rozliczeń PIT. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% Instytutowi, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

e-Pity to całkowicie darmowy program, który w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pozwala sporządzić zeznanie podatkowe za 2019 rok.

 • Prosty w obsłudze - kreator poprowadzi Cię „krok po kroku”
 • Szybki - deklarację wypełnisz w 5 minut
 • Bezpieczny i wiarygodny - posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Wstępnie wypełnione zeznanie PFR

Jesteś emerytem i też chcesz przekazać 1% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

20 mln rozliczonych Polaków
30 mln
rozliczonych podatników
Certyfikat Najlepszy w Polsce
Certyfikat
„Najlepszy w Polsce”
Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Aktualne druki zgodne z Ministerstwem Finansów
Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

Przekaż swój 1% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Jesteś emerytem/rencistą i też chcesz przekazać 1% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

Dziękujemy!

Więcej o Instytucie: www.instytutsprawobywatelskich.pl

W roku 2019 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń:

 • 31 stycznia 2020:
  • PIT-16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
  • PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
  • PIT-19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
 • 2 marca 2020:
  • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)
 • 31 maja 2020:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)
  • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Wynagrodzenia za 2019 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmienionej w stosunku do roku poprzedniego – wysokości kwoty wolnej od podatku. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca maja 2020 roku!

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. płatnicy (obliczający i wpłacający podatek za inne osoby) pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie).

Jeżeli podatnik płaci podatek samodzielnie, to również stosuje nową kwotę zmniejszającą – 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki dotyczące osób samodzielnie opłacających zaliczki:

 • u osób prowadzących działalność gospodarczą lub opłacający zaliczki na takich zasadach jak prowadzący działalność, kwota zmniejszająca już w związku z obliczaniem zaliczek w trakcie roku wynosi 548 zł 30 gr.
 • osoby opłacające podatek z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych obliczając zaliczki od wypłat (uzyskanych zarobków) mogą pomniejszyć wysokość wpłaty na podatek za miesiące od października do grudnia 2019 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.
Kwota podstawy Kwota zmniejszająca podatek
Do 8 000 zł 1420 zł
8 001 – 13 000 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
13 001 – 85 528 zł 548,30 zł
85 529 zł – 127 000 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 001 i więcej brak

Rozlicz e-PIT za 2019 w Programie przygotowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich przed przygotowaniem Twojego e-PITa w 2020 roku za Ciebie.

Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni!

Od dnia 15 lutego 2020 będzie funkcjonować usługa Twój e-PIT obejmująca rozliczenia podatkowe PIT za rok 2019. Dzięki niej nie będziesz musiał przepisywać ręcznie informacji z PIT-11 do PIT-37 i PIT-38 oraz do innych deklaracji i załączników – Ministerstwo Finansów (KAS), przygotuje dla Ciebie wstępnie wypełniony Twój e-PIT za 2019 rok (2020).

W Twój e-PIT za 2019 r. pojawią się również deklaracje PIT-36 i PIT-28 niemniej nie będą one wypełniane danymi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Możesz już dziś przygotować swoja deklarację roczną – zamiast korzystać z usługi Ministerstwa Finansów – wypełnij PIT w równie prosty sposób w naszym programie e-PITy. Korzystając z programu e-PITy już dziś jesteś pewnym, że otrzymasz zwrot podatku w najkrótszym możliwym czasie – czyli w maksymalnie 45 dni licząc od 15 lutego 2020 r. Masz też czas, aby przygotować deklarację stopniowo – np. przez kilka dni, a termin zwrotu nadal jest niezmienny i najkrótszy z możliwych.

Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie już dziś z programu e-PITy, to wczytując Twój e-PIT ze strony Ministerstwa Finansów nadal samodzielnie jesteś odpowiedzialny m.in. za wskazanie w PIT wszystkich źródeł przychodów. Ułatwisz to zadanie wczytując Twój e-PIT do naszego programu. Wybierając taką możliwość, począwszy od 15 lutego wczytasz przygotowany na serwisie Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) Twój e-PIT i po automatycznym wylogowaniu z portalu, dalej już samodzielnie w naszym Programie sprawdzisz wszystkie przychody, koszty uzyskania oraz wybierzesz wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia. Wybierzesz optymalną formę opodatkowania: rozliczenia z współmałżonkiem albo osoby samotnie wychowującej dziecko. Dzięki temu uzyskasz pewność, że Twoja deklaracja roczna jest przygotowana prawidłowo i jest kompletna. Jeśli zatem w ten sposób zdecydujesz się przygotować swój roczny e-PIT, kompleksowo rozliczysz go i wyślesz e-Deklarację w naszym Programie, a zwrot podatku masz na koncie w terminie najpóźniej do 45 dni.

Program e-pity najlepszy w Polsce

Program e-pity został uhonorowany certyfikatem „Najlepsze w Polsce”. Potwierdzeniem przyznanej nagrody są tysiące pozytywnych opinii, a przede wszystkim ponad 30 mln zadowolonych klientów. Program e-pity jest najbardziej zaawansowaną technologicznie aplikacją do rozliczeń PIT – obsługuje 5 systemów operacyjnych i rozlicza największą liczbę deklaracji.

Najlepszy sposób na rozliczenie e-PIT za 2019 rok.

Program e-pity krok po kroku pomaga wypełnić deklarację podatkową PIT 2019. Wybiera właściwy formularz (PIT-36, PIT-37, inny), potrzebne dokumenty, wylicza podatek i wysyła PIT do Urzędu Skarbowego.

Od 15 lutego 2020 na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), będzie czekał dla Ciebie wstępnie przygotowany Twój e-PIT 2020. W Programie e-pity możesz bezpiecznie wczytać Twój e-PIT, sprawdzić i wysłać e-PIT. Po prostu.

Z Programem e-pity 2019 nie musisz znać się na podatkach, nie musisz też znać szczegółowo wszystkich zmian w PIT 2020 (za 2019). Wypełnisz swojego PIT-a za 2019 rok szybko i bezpiecznie - przez Internet.

Program e-pity 2019 pozwala na wypełnianie ponad 40 deklaracji PIT 2019 w 2020 roku, czyli największej liczby spośród wszystkich aplikacji do PIT-ów dostępnych na rynku. Poza najpopularniejszymi formularzami jak: PIT-37, PIT-36/36S i PIT-36L/PIT36LS, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR PIT/TP,  PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, DSF-1, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3 i NIP-7.

Program e-pity PIT 2019 intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków polskiego prawa podatkowego. Dzięki niemu oswoisz urzędowe procedury, a swojego PITa rozliczysz szybko i bezpiecznie. Aplikacja na każdym kroku oferuje kontekstową pomoc merytoryczną.

e-pity - najlepszy sposób na bezstresowe rozliczenie PIT-a

 • Bezpieczeństwo Twoich danych
 • Archiwum e-deklaracji na Dysku epity
 • Pozytywna opinia księgowych
 • Wczytanie, sprawdzenie i samodzielnie rozliczenie Twój e-PIT
 • Możliwość wysyłki e-Deklaracje
Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?
Ulga internetowa Rachunki za Internet Kwota wydatków (ulgę internetową można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie) PIT-28, 36, 37
Ulga rehabilitacyjna Dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności / Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków Kwota wydatków (sprzęt rehabilitacyjny), Kwota leków – 100 zł/m-c (leki) PIT-28, 36, 37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem Zależna od liczby dzieci PIT-28, 36, 37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa   PIT-28, 36, 37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii 50% wydatków poniesionych na nowe technologie (odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej) PIT 36, 36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek Wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990,00 zł PIT-28, 36, 37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 36L
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem PIT-28, 36, 37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019 PIT-28, 36, 36L, 37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019 PIT-28, 36, 36L, 37
Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek Max. 5 718,00 zł PIT-28, 36, 36L, 37
Zerowy PIT - ulga bez PIT dla młodych do 26 roku Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać? Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 (rozliczenie do maja 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego:

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku?

Jeśli jesteś emerytem bądź rencistą i chcesz nam przekazać swój 1% podatku, pobierz, wypełnij, wydrukuj i odeślij do swojego Urzędu Skarbowego oświadczenie PIT-OP.

Pobierz druk PIT-OP

Dziękujemy!